ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 จาก สพฐ (อ่าน 76) 05 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง...เอกปฐมวัย (อ่าน 58) 27 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขว้า (อ่าน 67) 29 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 72) 28 ส.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง) (อ่าน 71) 22 ส.ค. 60