ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเขว้า
หมู่ที่ 11 บ้านโคกซาด   ตำบลปะเคียบ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
เบอร์โทรศัพท์ 0844777144


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน